Trang thông tin điện tử của tập đoàn Vingroup
Sitemap English Tìm kiếm

Quy trình canh tác các sản phẩm rau sạch của VinEco – Tập đoàn Vingroup được thực hiện theo phương pháp hiện đại, thân thiện với môi trường,...

Song song với việc đảm bảo nghiêm ngặt chất lượng cây trồng theo Quy chuẩn VietGAP, Global GAP, Công ty VinEco - Tập đoàn Vingroup đồng thời ứng...

Công nghệ trồng rau trong nhà kính của TAP Nhà kính VinEco sử dụng 3 công nghệ sản xuất: - Công nghệ rau mầm Microgreen thiết kế theo dây...