Bí đỏ, bí non Tháng:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bí Ngô non
Bí đỏ hồ lô
Bí ngồi vàng

Đối tác