Diễn đàn: "Đồng hành, hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp Việt"

15/05/2018

Sau 3 tháng phát động, 250 hợp tác xã và hộ sản xuất đầu tiên thuộc các lĩnh vực Rau, Nấm, Gạo, Trái cây đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty VinEco theo khuôn khổ của Dự án liên kết 1.000 Hộ sản xuất.