VinEco đạt giải 'Thương hiệu vàng Nông nghiệp Việt Nam'

12/10/2018

Thương hiệu này được vinh danh nhờ hàng loạt thành quả nông nghiệp, khả năng sản xuất nông nghiệp trên quy mô lớn, áp dụng công nghệ tiên tiến...