Thông tin liên hệ

Xã Tân Liên, Huyện Vĩnh Bảo, Tp. Hải Phòng 981611911 info.vineco@vingroup.net